The art of keeping

by | May 7, 2015

I do love minimalism. I love it in photography, in functional design, in the misty seasides and in stories, too. The only field of my everyday life I was struggling with it was keeping things. I was looking at the pictures of perfectly minimalist homes, reading the articles saying that designing your living space requires only 3 personal memory items and the rest is in your mind and felt a bit guilty for owning so many things that have no actual function.

The emerging philosophy of having less as the key of personal freedom is attacking us from every side. Time has taught me that one needs things in which aesthetics and sentiment win over functionality. „Collect moments, not things“ suddenly changed to „Collect things that remind you of moments“.  If I travel, I’m the one seeking the flea markets and Turkish bazars, sending and receiving postcards, taking home little things for one perfectly useless. With them, I’m keeping the colours, smells, meetings and moments. It’s all about the balance.


Mám rada minimalizmus. Mám ho rada vo fotografii, funkčnom dizajne, v hmlistých plážach a tiež v príbehoch. Jediná časť každodenného života v ktorom som s ním bojovala bolo hromadenie  vecí. 
Pozerala som sa na obrázky dokonalých minimalistických interiérov, čítala články o tom, že náš životný priestor potrebuje len 3 osobné predmety a zvyšok si máme uchovať v mysliach a cítila sa trochu previnilo kvôli množstvu „bezfunkčných“ vecí, ktoré vlastním.

Filozofia vlastnenia menej ako cesty k osobnej slobode na nás útočí z každej strany. Čas ma naučil že človek potrebuje aj veci v ktorých estetično a sentiment vyhrávajú nad funkcionalitou. „Zbieraj momenty namiesto vecí“ sa náhle zmenilo na „Zbieraj veci, ktoré ti pripomínajú momenty“.Keď cestujem, som tá čo hľadá blšie trhy a každý jeden turecký bazár, posiela a dostáva pohľadnice a nesie si domov maličkosti pre niekoho dokonale bezcenné. S nimi si uchovávam farby, vône, stretnutia a momenty. Je to o rovnováhe.

1 The art of keeping

2 The art of keeping

3 The art of keeping

5 The art of keeping

5a The art of keeping

6 The art of keeping

8 The art of keeping

7 The art of keeping

10 The art of keeping

9 The art of keeping

Dia Takacsova

Dia Takacsova

A photographer and traveller seeking lesser told stories while usually heading east or north. Based between Slovakia and Germany.