Sounds of Israel, part I.

by | Jan 18, 2015

Tired of the winter, we tried to escape it on the curvy roads of Israel, changing the boundaries of routine to the chaos of colours, smells and noises. Coming from the cold of -20°C, the land spotted with palms we see stepping out of the plane in Tel Aviv seems almost surreal. Crossroads of history in Jerusalem, narrow bazaar streets, our tiny flat with a cat sleeping on the roof. Standing in the crowd of locals, tourists and soldiers, I’m trying to catch some of their colourful stories.

Celebrating the ‘here and now‘ instead of the New Year’s Eve, we are spending the first day of 2015 floating in the Dead Sea and watching how are disappearing the last sparkles of light in the hills. The second day takes us on a crowded bus to the direction of the Negev desert. Ghost town streets walked only by ibexes, bright yellow canyons. We spend the night in a silent camp where time stopped in another dimension, listening to the sounds of campfire and stories of locals. A huge tent is our shelter until the sunrise…

Unavení zo zimy sme sa jej snažili uniknúť na izraelských kľukatých cestách, meniac hranice rutiny na chaos, farby, vôňe a ruchy. Prichádzajúc z dvadsaťstupňových mrazov sa nám krajina posiata palmami ktorú vidíme vystupujúc z lietadla v Tel Avive zdá takmer surreálna. Križovatky dejín v Jeruzaleme, úzke bazárové uličky, náš malý bytík s mačkou spiacou na streche. Stojac v húfe miestnych, turistov a vojakov sa snažím zachytiť niektoré ich farebné príbehy.

Oslavujúc ‘tu a teraz’ namiesto Silvestra, trávime prvý deň nového roku vznášajúc sa v Mŕtvom mori a sledovaním, ako sa za kopcami strácajú posledné paprsky svetla. Druhý deň nás v preplnenom autobuse odnáša smerom k púšti Negev. Mesto duchov, ktorého ulicami sa prechádzajú len kozorožce, svetlohnedé kaňony v okolí. Noc trávime v tichom kempe kde čas zastal v inej dimenzii, počúvajúc praskanie ohňa a príbehy ďalších pocestných. Naším útočiskom do východu slnka je obrovský stan…

1 Israel I

2 Israel I

3 Israel I

4 Israel I

5 Israel I

6 Israel I

7 Israel I

8 Israel I

9 Israel I

10 Israel I

11 Israel I

12 Israel I

13 Israel I

14 Israel I

15 Israel I

16 Israel I

17 Israel I

18 Israel I

19 Israel I

20 Israel I

21 Israel I

22 Israel I

23 Israel I

24 Israel I

25 Israel I

Dia Takacsova

Dia Takacsova

A photographer and traveller seeking lesser told stories while usually heading east or north. Based between Slovakia and Germany.