Everything cold in Slovenia

by | Mar 8, 2015

Maribor welcomes me with heavy snowing and empty streets: I cannot find the synagogue I am searching for, I literally cannot find and see anything. I’m stopping a random guy and asking him both about the way to the train station and life in Slovenia. We laugh about how is everyone mixing up Slovakia and Slovenia – I’m finally at the right place! The train is silently passing through small villages and hills. Nataša and Špela pick me up in Celje and we are heading to a mountain home with only two neighbours. Snowy trees everywhere around. The roadtrip starts on the next morning.

The girls are taking me to all the must-see places, ending in Logarska: not a soul to see! The snow is falling, it’s so deep that I’m almost disappearing in it. The Slap Rinka is frozen and so are we. As I’m wondering, I think I have no problem with the snowy face of winter, I don’t love it or hate it, it’s just there, reducing the slice of the land we see and making things clearer.

We are enjoying every moment – the everyday attempts to dry our clothes before hitting the road on the next day, the evenings full of laughter and drinks, the mountain views and lakes out of a storybook, the taxi driver who couldn‘t go up the hill’s frozen road, Ljubljana’s Metelkova district and the feel of the capital that seems more like a small, friendly town, visiting the bakery with the „best fried cakes in the country“ or driving endless kilometers and stopping at the most random places where I’m capturing the scenery.

Maribor ma víta hustým snežením a prázdnymi ulicami: márne sa pokúšam nájsť synagógu, nenachádzam a nevidím doslova nič. Zastavujem náhodného okoloidúceho pýtajúc sa ho na cestu k vlakovej stanici a na život v Slovinsku. Smejeme sa na tom, ako je Slovensko a Slovinsko stále mýlené – konečne som na správnom mieste! Vlak v tichosti prechádza dedinkami a pomedzi kopce. Nataša a Špela ma čakajú v Celje, smerujeme k horskému domčeku ktorý má len dvoch susedov. Zasnežené stromy všade naokolo. Roadtrip začína v nasledujúce ráno.

Dievčatá ma berú na všetky “povinné” miesta, končiac v Logarskej: ani živej duše! Sneh padá a je tak hlboký, že sa v ňom takmer strácam. Slap Rinka je zamrznutý tak, ako aj my. Ako tak uvažujem, myslím že snežná tvár zimy mi neprekáža, nemilujem ju no ani nenenávidím len viem, že je tu, zjednodušujúc kúsok krajiny ktorý vidíme a pretvárajúc všetko na jednoduchšie.

Užívame si každý moment – každodennú snahu o vysušenie oblečenia pred tým, než v ďalšie ráno opäť vyrazíme na cestu, večery plné smiechu a drinkov, výhľady na hory a jazerá ako z rozprávky, taxikára ktorý s nami nevie zdolať  zamrznutú cestu na kopec, Metelkovu, unikátnu časť Ljubljany a celú atmosféru hlavného mesta, ktoré pripomína skôr malé mestečko, návštevu pekárne s najlepšími šiškami v krajine alebo nekonečné najazdené kilometre so zastávkami na najnáhodnejších miestach, kde zvečňujem scenériu.

1 Everything cold in Slovenia

2 Everything cold in Slovenia

3 Everything cold in Slovenia

3a Everything cold in Slovenia

4 Everything cold in Slovenia

5 Everything cold in Slovenia

6 Everything cold in Slovenia

7 Everything cold in Slovenia

8 Everything cold in Slovenia

9 Everything cold in Slovenia

10 Everything cold in Slovenia

11 Everything cold in Slovenia

12 Everything cold in Slovenia

13 Everything cold in Slovenia

14 Everything cold in Slovenia

15 Everything cold in Slovenia

16 Everything cold in Slovenia

17 Everything cold in Slovenia

18 Everything cold in Slovenia

19 Everything cold in Slovenia

20 Everything cold in Slovenia

21 Everything cold in Slovenia

23 Everything cold in Slovenia

24 Everything cold in Slovenia

25 Everything cold in Slovenia

Dia Takacsova

Dia Takacsova

A photographer and traveller seeking lesser told stories while usually heading east or north. Based between Slovakia and Germany.