Paris

by | Jul 20, 2015

Two weeks across all the subway lines from quarter to quarter. Blending into the colourful, multicultural city where everything is possible. Evening picnics next to the Seine but also daily hard work. My real Paris starts somewhere in the 18th arrondissement where cultures and smells mix – without the Champs Elysees and only with a bit of Tour Eiffel. There were many stories instead: from the surreal Chinatown across the busy business quarters to the hidden streets full of old homes.

I spent these two weeks as a participant of Les 400 vues, a photo project documenting the topic of urban territories in each district of Paris. Enjoy just some impressions as the series itself will be exhibited all around the city in March 2016.

Dva týždne naprieč linkami metra, zo štvrte do štvrte. Splývajúc s farebným, multikultúrnym mestom kde je možné všetko. Večerné posedenia pri Seine ale tiež každodenná ťažká práca. Môj pravý Paríž začína niekde v osemnástom distrikte kde sa miešajú kultúry a vône. Champs Elysees chýbala a Eiffelovej veže sme si užili len trochu, ale o to viac bolo príbehov: od surreálneho Chinatownu cez pulzujúce štvrte biznismenov až po skryté uličky plné starodávnych domov.

Počas týchto dvoch týždňov som ako účastníčka projektu Les 400 vues, fotografického projektu mapujúcu tému teritórií miest v každej štvrti Paríža. Len niekoľko dojmov, keďže samotná séria bude vystavená naprieč celým mestom v marci 2016.

1 Paris

2 Paris

3 Paris

4 Paris

5 Paris

6 Paris

7 Paris

7a Paris

8 Paris

9 Paris

10 Paris

11 Paris

12 Paris

13 Paris

14 Paris

16 Paris

17 Paris

Dia Takacsova

Dia Takacsova

A photographer and traveller seeking lesser told stories while usually heading east or north. Based between Slovakia and Germany.